تنهاترین

تنهاترین

 

چیه دلم گرفتی واسه چی داری گریه می کنی؟

چیه دلم شکستی واسه کی داری گریه میکنی؟

چیه دلم غریبی چی دیدی داری گریه میکنی؟

میگی گذاشته رفته" اونی که مثل نفست بود.

میگی دلتو شکسته" اونی که همه کس تو بود.

میگی دیدی نموندش" پای همه حرفهایی که زده بود.

دل من می دونم داری دیوونه میشی اما باز بی خیالش

دل من می دونم داری ویرونه میشی اما باز بی خیالش

بابا بی خیالش

 

 

xx

 

 

                                    

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۱ آبان۱۳۸۵ساعت 12:6 توسط زهرا |